Internasjonalt møte om sikkerhet i motorsporten

Sikkerhet på dagsorden!

Norske delegater innen motorsporten har nylig vært på møte om sikkerhet i sporten.

Tekst: Lasse Gimnes

European Safety Meeting Motocross ble for andre gang avholdt i Stockholm 8.-9.februar 2020.

Norske deltagere var Harald Tufthaug fra Baneinspeksjonsgruppen, Dan Lindkjølen fra Anleggs, miljø og teknologiutvalget og Dag Egil Nilssen fra Medisinsk Utvalg.

-I møtet var det fokus på flere forhold, blant annet sikkerhet for førere, flaggvakter, funksjonærer, publikum og medisinsk personell, sier Harald Tufthaug.

Safety-møtet avholdes for inviterte personer som har baner og sikkerhet som sin funksjon i eget særforbund. Det var i år også fokus på utstyr (hjelmer, brystskydd), samt demonstrasjon av lys i banen som erstatning og eller supplement til flagg.

Diskusjonene i dette fora danner grunnlag for endringer i FIM sine reglement om baner og sikkerhet

-Møtet var igjen vellykket og deltakere fra 19 nasjoner kunne diskutere ulike utfordringer og mulige løsninger, sier Dan Lindkjølen.

Neste møte finne sted i Athen i 2021.

Bilde: vedlagt. Ukjent fotograf.