Internasjonalt idrettssamarbeid mot korrupsjon

Samspill mot korrupsjon og juks!

Interpol, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) og IOC har sammen publisert et dokument som adresserer hva som i lys av Covid 19-pandemien nå kreves av de som jobber med korrupsjon og manipulering i idretten. Det skriver NIF.

I en situasjon med mindre nasjonal og internasjonal idrettsaktivitet, slik som nå er tilfellet under den global pandemien, er det særlig viktig med et fortsatt fokus på et helhetlig og aktivt integritetsarbeid. Fravær av idrett betyr ikke fravær av integritetsutfordringer. For at idretten skal kunne stå rustet til å fortsette kampen mot korrupsjon og manipulering etter pandemien, er det helt sentralt at arbeidet ikke stopper opp nå, skriver NIF.

– Dette nye dokumentet presenterer et enhetlig policy-rammeverk med tydelige anbefalinger. Anbefalingene bygger på generelle råd på feltet, men er justert med tanke på den spesielle situasjonen som nå gjelder, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Dokumentet viser også til de eksisterende verktøy som i dag er tilgjengelige for idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter. Det gis også råd både med tanke på hvordan idretten og myndighetene kan respondere i den umiddelbare situasjonen, samt i situasjoner som måtte oppstå på et senere tidspunkt, skriver NIF.

– Det er avgjørende at store internasjonale aktører samarbeider på dette fagfeltet. Vi er svært glad for at UNODC, Interpol og IOC holder trykket oppe på dette viktige integritetsarbeidet i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i med Covid 19-pandemien, avslutter Kvalevåg.

Les hele dokumentet her

Les mer om NIFs internasjonale engasjement på det internasjonale integritetsområdet her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/star-samlet-internasjonalt-mot-juks-i-idretten/