Internasjonale reiser og eventuell smittespredning

Eventuell Coronasmitte er også i fokus hos Norges Idrettsforbund.


NIF har laget en kort sak om «Internasjonale reiser og eventuell risiko for smittespredning».

Tekst: Lasse Gimnes

I forbindelse med at svært mange internasjonale idrettsarrangement har blitt flyttet eller avlyst på grunn av frykt for Coronasmitte, har Norges Idretsforbund fått henvendelser fra utøvere og idrettsorganisasjoner om hvordan de skal forholde seg til denne situasjonen, skriver NIF.

Her kan du lese mer om NIFs syn på saken:


https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/