Inkluderingsmidler-paraidrett

Vestland idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Vestland fylkeskommune i 2023, øremerket kr. 250.000 til paraidrett- idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. De ønsker med dette å invitere særkretser, særidrettsregioner og særforbund uten regionalt ledd i Vestland til å søke om økonomisk støtte til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Vestland. Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

Søknad sendes thea.christiansen@idrettsforbundet.no innen 21 april i år.

Les mer om SUPERsatsingen her.