Inkluderingskonferansen viste muligheter og ansvar

Idrettens visjon «idrettsglede for alle» skal i praksis speile samfunnet, slik at alle skal ha like muligheter til å delta i idretten. På inkluderingskonferansen ble idrettens muligheter og ansvar belyst. Det skriver NIF.

Temaet for konferansen var: Hvordan kan vi øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å få økt deltakelse av mennesker med minoritetsbakgrunn? Konferansen tok også for seg hvordan idretten selv må gjøre en ekstra innsats for at alle kan føle seg inkludert. Det gjelder også hvordan idretten kan få til bedre mangfold blant trenere og ledere, skriver NIF.

– Det vi ser, er ikke nødvendigvis det personen har med seg av kunnskap og deling. Jeg følte ingen tilhørighet til Norge da jeg kom hit, men fosterforeldrene mine la grunnlaget og fundamentet for hvordan jeg skulle føle tilhørighet i idretten. Her ble jeg sett og forstått, sa Cidi Nzita åpenhjertig, ifølge NIF.

Les mer og se opptak her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/inkluderingskonferansen-belyste-idrettens-muligheter-og-ansvar/