-Ingen kjøring uten lisens

Seksjonsleder Cato Ove Karlsen (bildet) i MC ønsker å presisere at man må ha lisens for å kjøre på bane.

Karlsen forteller at flere har spurt om man kan kjøre på bane uten lisens i den senere tid.

-Men svaret er klart – og det er et nei. Det kan ikke kjøres trening uten lisens, sier seksjonslederen i MC.

Karlsen poengterer at lisensen er et kjørebevis som dokumenterer at man har et minimum av ferdigheter – samt at du har forsikring.

-En sak er om kjøreren skader seg selv. En annen sak er om føreren skader andre. Da er saken den at du vil kunne sitte med gjeld resten av livet, sier Karlsen.

Han fortsetter:

– I all type forsikringsskade vurderes hendelsen opp mot begrepet «aktsomhet». Velger du å kjøre på vegen eller kjøre på bane uten forsikring vil det i alle tilfeller vurderes som uaktsomt. Et annet moment er at klubber som tillater en kjører å trene uten  forsikring også vil kunne fange ansvar. I min klubb ville du da ikke få kjørt i det hele tatt, sier Cato Ove Karlsen.

Foto: privat