Informasjon vedrørende utstyrsmidler 2018

05. mars 2019 gikk søknadsfristen ut for å søke om utstyrsmidler. Ordningen har i år blitt endret fra tidligere. 

Nå skulle man søke elektronisk via sportsadmin innen 05.03.2019 om utstyr anskaffet i 2018 og oversend kvitteringer og fakturaer til administrasjonen. Vi i administrasjonen i Norges Motorsportforbund har opplevd denne løsningen som veldig positiv.

Norges Motorsportforbund fikk inn totalt 31 søknader, hvorav fire ble avvist på bakgrunn av at de søkte om midler til utstyr som ikke er godkjent av kulturdepartementet. Det totale søkebeløpet ble tilslutt 756 113 kr for klubbene under Norges Motorsportforbund. Ser man alle klubbene i Norge under ett, ble det totalt søkt om 43 963 852 kr.

Norges Motorsportforbund fikk tildelt 618 912 kr som er 137 210 kr mindre enn hva vi hadde søkt om. Dette har vi valgt å løse på den solidariske måten ved å trekke 18,15% av søkebeløpene til samtlige klubber. Beløpene vil være på klubbenes konto i løpet av kort tid.

Oppfordrer flere klubber i å sette seg inn i denne tilskuddsordningen. Gå gjerne inn på NIF sin hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Ta kontakt med oss, om det er noe dere lurer på.