Informasjon vedrørende telefon

Til informasjon Fra nå vil alle telefoner inn til administrasjonen gå via NIF og bli satt over til rette vedkommende. Foreløpig er nummeret det samme, vi vil informere dere så fort dette evt endrer seg!