Informasjon vedrørende høring rundt Motorsportforskriften

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendte Vegdirektoratet 13. februar på høring et forslag til endring av regelverket for motorsport. Et av forslagene er at det skal bli mulig for flere motorsportforbund å drive motorsport i Norge.

Norges Motorsportforbund er på saken, og vil samarbeide med blant annet Norsk Bilsportforbund og NIF.

Alle dokumenter ligger på Vegvesenet sin side, samt linke til høyre på siden her. Har dere innspill til saken – send en epost til nmf@nmfsport.no