Informasjon vedrørende enduro

Grenen har i hele sommer vært uten ledelse, og det har dessverre påvirket grenen negativt. Forbundsstyret hadde møte torsdag forrige uke, og besluttet på prinsipielt grunnlag å ikke supplere inn noen nå rett før årsmøtet.  Likevel er både FS og seksjon MC svært opptatt av at grenens interesser skal være ivaretatt frem mot årsmøtet, og at den skal få være med å sette premissene for kommende to-års handlingsplan.

FS hadde en gjennomarbeidet og klar innstilling fra valgkomiteen om at Asbjørn Sletholt var den som miljøet foretrekker, og derfor vil Asbjørn være en grenkontakt ut mot enduro frem til årsmøtet. Han vil delta på seksjonsstyremøtene og i arbeidet som skal gjøres. Asbjørn og undertegnede hadde møte senest i går, og Asbjørn er klar for å ta fatt på oppgavene som skal gjøres etter det mandatet som er avtalt. Han vil bruke den nærmeste tiden på å sette seg inn i dagens status, kartlegge forventninger i miljøet og bistå aktivt der det trengs frem mot msk/årsmøte.

Jeg vil på vegne av seksjon MC ønske Asbjørn velkommen, og ser frem til samarbeidet frem mot MSK/årsmøte.

-Emilie Westbye

Seksjonsstyreleder MC