Informasjon vedr FIM og FIM Europa mesterskapsavgifter/ Championship License for 2019.

Alle motorsykkelgrener som kjører VM, EM og andre FIM/FIME approberte løp må betale en såkalt mesterskapsavgift/FIM lisens

 Dette er en «lisens» vi er pålagt av overnevnte internasjonale forbund og vi kan dessverre ikke påvirke denne bestemmelsen på noen måte.

Denne avgiften/lisensen inneholder også en forsikring som FIM/FIME nå krever at alle som skal delta på deres approberte løp er dekket under.

Et approbert løp betyr at løpet er meldt inn til FIM/FIME sine åpne kalendere og at løpet får en høyere status/internasjonal status. Eksempler på dette kan være det nasjonale nederlandske mesterskapet i motocross eller den svenske speedwayligaen i Sverige som begge er approbert.

Derfor vil det for norske utøvere, som for eksempel skal kjøre i de to overnevnte løp, være følgende lisenskrav: NMF Internasjonal lisens, FIM/FIME mesterskapsavgift/lisens, og i noen tilfeller også en startbekreftelse. Denne får man ikke hvis de to første kravene ikke er oppfylt.

For utøvere med VM FIM «lisens» er denne gyldig for både VM løp og andre løp med internasjonal status. Dette gjelder de fleste grener med noen få unntak.
FIM EM «lisens» er kun gyldig for EM løp. Gjelder for samtlige grener.