Informasjon til våre medlemsklubber

Vi (forbundsstyrets flertall) registrerer at president Per Velde og 1. Visepresident Hans-Petter Engstrøm har invitert medlemsklubbene til et «dialogmøte»-dagen før det ekstraordinære forbundstinget. Etter hva vi forstår er invitasjonen sendt ut på e-post til alle våre klubber og den er også lagt ut i diverse sosiale medier.

Vi gjør våre medlemsklubber oppmerksomme på at invitasjonen ikke er forankret i forbundsstyret og at den derfor må være å anse som en personlig møteinvitasjon fra nevnte personer i kraft av deres roller som delegater på det kommende forbundstinget. Vi reagerer kraftig på at presidenten og 1. visepresident har benyttet NMFs brevark på invitasjonen og at de bruker NMFs klubbadresser til personlige formål. Slik urettmessig bruk av NMFs brevark og adresselister bidrar til å etterlate et inntrykk av at «dialogmøtet» er et offisielt NMF-tiltak, noe det ikke er.

Vi verken kan eller vil nekte våre medlemsklubber å delta i «dialogmøtet», men vi vil oppfordre våre klubber til å gjennomføre denne dialogen i det rette demokratiske forumet som er det ekstraordinære forbundstinget på søndag.

 

Med vennlig hilsen,

Elin Frager, Visepresident Motorsykkel
Line Karlsen, Visepresident Snøscooter
Kjetil Kristiansen, Visepresident Radiostyrt Motorsport
Emilie Westbye, Seksjonsstyreleder Motorsykkel
Klemet Hætta, Seksjonsstyreleder Snøscooter
Morten Bjerknæs, Seksjonsstyreleder Båtsport
Christina Thorsbakken Nygård, Seksjonsstyreleder Radiostyrt Motorsport