Informasjon til alle roadracingførere!

OPPDATERTE REGLER; Tillegg tilføyet i Felles Tilleggsregler for NM-serien, gjort 15. april 2018.
Det er mange endringer i spesialreglementet til denne sesongen. Alle oppfordres på det sterkeste til å gå igjennom hele SPESIALREGLEMENTET RR 2018, og delta på de FELLESMØTER som blir satt opp.

 

Tillegg tilføyet 15. april 2018:

Supplement til Superbike-reglementet, Pkt 70.1 i Spesialreglementet:

Motorsykler som er registrert i NMF kjøretøyregister etter 1. nov, og bygges etter dette, skal bygges etter nytt Superbike reglement men har ut 2018 fri elektronikk. DVS. Pkt. 70.1.2.6.9.1 kan ses bort ifra. Motorsykler eldre enn dette og inntil 5 år dvs. bygget 2017-2014 kan om ønskelig fravike nytt regelverk for klassen, og isteden bygges etter gammelt Superbike regelverk (2017). Motorsykler eldre enn 5 år (dvs. 2013 og eldre) er ikke pålagt å følge noen av disse reglementene så lenge de holder seg innenfor kubikkgrensen og så lenge disse syklene på et eller annet tidspunkt har vært homologert inn i Superbike. Aldersgrene i øvrige klasser: Motorsykler eldre enn 5 år (dvs. 2013 og eldre) er ikke pålagt å følge gjeldende klassereglement så lenge kubikkgrensene følges og at syklene var homologert for klassen på et tidligere tidspunkt.

 

Dette innebærer at man ikke lenger trenger å søke om dispensasjon i 2018 fra regelverk, da dette nå er bakt inn i tilleggsregelene for serien i 2018.

Nye, oppdaterte felles tilleggsregler ligger vedlagt her og er å finne i seriepåmeldingen i SAS.