Informasjon fra MC-styret

Bjørn Hovden, nestleder seksjon MC har varslet at han vil søke fritak fra sitt verv. Fritakssøknaden vil bli behandlet av forbundsstyret ved første anledning, og forbundets rutiner rundt slike søknader vil bli igangsatt.