Informasjon fra Forbundsstyret

Som følge av grunnleggende uenighet om veivalg, ledelses- og styringsprinsipper har Norges Motorsportforbund og Roy N. Wetterstad valgt å inngå en avtale om Wetterstads fratredelse.

Are Antonsen vil fungere som generalsekretær inntil videre. Forbundsstyret vil begynne en prosess førstkommende styremøte 17.6.18 for ansettelse av ny generalsekretær.

Forbundsstyret takker Roy for den jobben og engasjementet han har lagt ned i Norges Motorsportforbund helt siden 1999, og ønsker han lykke til på veien videre.