IMDi lyser ut tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfrist er 5. februar kl. 12.00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser ut tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Søknadsfrist er 5. februar 2020 kl. 12.00.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målet er å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger,  arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Særforbund kan søke om støtte til integreringsarbeid direkte til IMDi sentralt.

Idrettslag kan undersøke om sin kommune er blant de 20 kommunene som har lokal ordning. 

Les mer på IMDis nettsider og idrettsforbundets temasider om inkludering.

Mvh NIF Kommunikasjon