Idrettspolitisk dokument 2017-2021 er tilgjengelig!

Det ekstraordinære Forbundstinget i november vedtok nytt idrettspolitisk dokument for perioden 2017-2021.

Vedlagt finner du vårt nye idrettspolitiske dokument.