Idrettsforbundet ber om høy terskel

Idrettsforbundet ber landets kommuner om å strekke seg langt før de eventuelt innfører nye smittevernrestriksjoner som berører barne- og ungdomsidretten negativt. Dette til tross for en betydelig smitteøkning de siste ukene, skriver NIF i en pressemelding.

Norges idrettsforbund har nå sendt frem et brev til Kulturdepartementet hvor vi ber helsemyndighetene påminne kommunene om å praktisere en høy terskel før de eventuelt ilegger nye restriksjoner på idretten ved lokale smitteutbrudd, skriver NIF.

– Norsk idrett har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig. Vi har samvittighetsfullt fulgt de nasjonale og lokale smittevernreglene til punkt og prikke. Det skal vi naturligvis også gjøre i fortsettelsen. Samtidig ber vi myndighetene om å strekke seg langt før de innfører nye restriksjoner for idretten, med de negative konsekvenser dette vil få for barn og unges fysiske og psykiske helse. Pandemien har i tillegg kostet oss 178.000 medlemskap og mange frivillige. Vi har ikke råd til å miste flere, sier idrettspresident Berit Kjøll.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norges-idrettsforbund-ber-om-hoy-terskel-for-det-innfores-nye-restriksjoner-for-idretten/