Idretten ønsker bedre stimuleringsordninger

Stimuleringsordningene for idretten har den siste uken vært gjenstand for mye oppmerksomhet, også i mediene. Idrettens høringsinnspill ble ikke tilstrekkelig hensyntatt i de nye ordningene. Spesielt rammer dette breddeidretten ved avlyste arrangementer hvor arrangør ikke får kompensert for tapte inntekter, kun uunngåelige faste kostnader, skriver NIF.

Norges idrettsforbund har synliggjort de åpenbare svakhetene i ordningene i dialogen med Kulturdepartementet. Inntrykket er at KUD er åpen for å gjøre justeringer, og NIF har bedt om et møte for å legge frem forslag til løsninger. Også øvrige deler av frivilligheten deler samme syn og fronter dette overfor myndighetene.

– Vi vil her vise til konkrete eksempler på hvordan stimuleringsordningene slår ut for våre idrettslag og arrangører. For arrangører som har liten mulighet til å justere ned arrangementet sitt i tråd med restriksjonene, vil dette i praksis si at de faller utenfor alle ordningene. Det kan få store konsekvenser for videre drift, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF til NIFs eget nettsted.

Stimuleringsordningen dekker tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskudd beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.
– Dette betyr at arrangører av store turneringer ikke får dekket differansen mellom budsjetterte inntekter og faktiske kostnader som i de forrige kompensasjonsordningene. Det har store konsekvenser for større breddearrangementer som turneringer og cuper og som fører til betydelige inntektstap for disse arrangørene. Dette er inntekter som klubbene er helt avhengig av for å drifte klubbens aktivitetstilbud til barn og unge, understreker Kvalevåg.
NIF vil synliggjøre svakhetene med dagens ordning både til regjering og opposisjonspartiene og håper gjennom dette påvirkningsarbeidet at nødvendige justeringer kan komme på plass senest i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-idretten-og-gjenapning/

Se også her: https://nmfsport.no/alle-corona-artikler/