I dag lanseres “Kom og prøv”-appen

App skal gjøre det enklere!

I dag lanseres appen “Kom og prøv” som skal gjøre det enklere med prøvelisens.

Appen kan lastes ned på Appstore her:

https://apps.apple.com/us/app/kom-og-prøv-lisens-nmf/id1553280889

Den vil snart også bli å finne på Android og Google Play.

For å kunne kjøpe «Kom og prøv»-lisens via appen, må du være medlem av et idrettslag/klubb tilknyttet NMF. Hvis du ikke allerede er det, får du spørsmål om du vil melde deg inn og blir sendt videre til Min Idrett. Her han du velge hvilken klubb du ønsker å melde deg inn i, og gjennomføre innmelding før du kan gå videre for å kjøpe lisens.

For at klubben du velger skal være valgbar, må den være tilknyttet NIFs digitale innmelding (som mange allerede). De klubber som ikke er tilknyttet denne løsningen, anbefales å gjøre dette, jamfør nyhetssak fra 5. mars.

Ved innløsning av «Kom og prøv”-lisens for barn kan respektive foresatte i stedet for å løse medlemskap krysse av for at de underlegger seg NIF/NMF sine regler. Denne gjelder i perioden «Kom og prøv”-lisensen for barnet gjelder.

Til informasjon kan klubbene ha ulik innmeldingsavgift. NMF anbefaler alle klubber å ha en lav innmeldingsavgift for rekrutteringslisens, slik at terskelen for å prøve blir lavere.

“Kom og prøv”-lisensen kan brukes på alle baner, uavhengig av hvilken NMF-klubb du er medlem av.

Dagens løsning for “Kom og prøv”-lisens, som i dag kjøpes på SMS, vil bortfalle fra 6. april. Etter dette er det kun “Kom og prøv”-lisens fra appen som vil være gyldig.

For de som allerede har kjøpt «Kom og prøv»-lisens på SMS, så vil denne være gyldig i tre måneder, men da ikke lenger enn til 6. juli (tre måneder fra 6.april).   

-Jeg håper appen blir flittig brukt og at dette vil gjøre rekrutteringen enklere for klubbene, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF.

Se også sak fra tidligere: