I dag er søknadsfristen til utstyr kjøpt i 2020

Det haster med søknad!

I dag er søknadsfristen for tilskudd til kjøp av utstyr i 2020. Dette er muligheter for lag/klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Alle idrettslag og særidrettsgrupper har fått en e-post med informasjon om søknadsordningen. Det finnes også informasjon om ordningen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Så nå er det muligheter for å få tilbake penger som ble investert i idretten i fjor!