I dag blir 600 millioner NOK overført til idrett og frivillighet

Her finner du oversikt over utbetalinger!

I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner, ifølge en pressemelding fra Kulturdepartementet.

– Det er viktig at vi kan fortsette med den raske behandlingen, slik at vi får sikret utbetaling til de mange organisasjonene i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er nå ferdige med behandlingen av søknadene knyttet til den fjerde utbetalingen fra regjeringens kompensasjonsordning, og i denne runden vil nesten 13 500 arrangement kompenseres med 592 294 134 kroner, ifølge Kulturdepartementet.

– Veldig mange mennesker er engasjert i idrett eller i frivillig sektor, men pandemien har lagt begrensninger for begge deler. Regjeringen ønsker å legge til rette for at det fortsatt skal finnes et lokalt idrettslag eller en frivillig organisasjon å engasjere seg i, og derfor er jeg glad for at vi kan betale ut disse midlene i dag, sier kultur- og likestillingsministeren.

Til sammen er det nå utbetalt over én milliard kroner fra kompensasjonsordningen for idrett og frillighet.

Her kan du laste ned en oversikt over hvem som har fått utbetalt midler i dag (.xlsx)

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen, og du finner mer om ordningene for idrett og frivillighet her: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/Kulturdepartementet