Hvem har Norges fineste idrettsanlegg?

Nå skal det flotteste anlegget kåres!

Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og foreningen Bad, Park og Idrett samarbeider om utdeling av prisen for årets idrettsanlegg. Søknadsprosessen er nå åpen, og fristen er 15. april.

«Årets idrettsanlegg» tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet – og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter, skriver NIF.

I fjor var det Skattekista i Flesberg kommune som gikk helt til topps og vant prisen. 

Vinneren vil bli tildelt 30 000 kr i prispenger, og vil i tillegg få en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren, skriver NIF.

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler og ferdigstilt når det søkes. Anlegget kan ikke være mer enn fem år gammelt.

Se hele søknadsannonsen, og søk her innen 15. april!