Lisens

Hva er “Kom og Prøv” lisens?

Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en motorsportgren må du ha en lisens som inneholder en ulykkesforsikring og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportklubb har registert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten.

KOM OG PRØV – LISENS

For å få en lisens må du også ha et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb. En kom og prøv lisens er en enkelt variant av dette lisenskravet. Løsningen er i samarbeid med en ekstern leverandør og en del av lisensmatrisen vedtatt for 2020. Matrisen skal evalueres kontinuerlig i løpet av året. Vi ber om tilbakemeldinger på løsningen blir rapportert til nmf@nmfsport.no med emne «Kom og prøv lisens, tilbakemelding».

Lisensen er som en standardløsning gyldig i 2 måneder fra kjøpsdato og kan kun kjøpes en gang pr. gren pr. utøver. En foresatt kan kjøpe flere fra samme telefon dersom det gjelder seg selv og/eller flere barn, men kun en gang pr. person. Dersom den blir kjøpt for gang nr. 2 og utøver blir belastet for dette er lisensen allikevel ikke gyldig.

VEILEDNING

  1. Du sender SMS med kodeord PRØVBARN (5-12år) eller PRØVVOKSEN (fra 13år) til

Løsningen gjør nå oppslag på brukerinfo for mobilnummer man har sendt bestilling fra og svarer følgende:

«Du ønsker å kjøpe 2 mnd prøvelisens for barn/voksen til kr 315,-. Vi har registrert følgende bruker: XXXXXX

Vennligst svar JA etterfulgt av fødselsdato for å bekrefte eller svar JA etterfulgt av navn, adresse og fødselsdato for den lisensen det skal gjelder.

Mvh Norges Motorsportforbund

OBS: Dette kan ta noen få minutter.

2.     Svar enten [JA 01.01.2000] eller [Ja Petter Normann Gateveien 4, 0287 Oslo 01.01.2020]

Etter at lisenstageren har svart får man følgende kvittering:

“Kvittering for kjøp av NMF – 2 mnd prøvelisens for barn/voksen. Lisensen er først gyldig når ansvarlig for aktiviteten i NMF medlemsklubb har bekreftet at medlemskapsmessige krav i klubben er ivaretatt, slik at lisenstageren sorterer under idrettens jurisdiksjon.
Norges Motorsportforbund”

Det er denne meldingen som er beviset for at lisenstageren har gjennomført kjøp av en lisens. Gyldigheten er 2 mnd fra kjøpsdato. Ta derfor vare på meldingen som kvittering!

UNNTAK

Det kan være at brukeren har et abonnement som ikke tillater belastning med SMS-kjøp eller at man av andre grunner ikke ønsker å belaste telefonregningen. Dette løses ved at man registrerer kredittkort eller dersom det er mulig å låne en annen telefon. Ved lån av annen telefon må det huskes på å sørge for at utøver selv eller foresatt for tilsendt meldinger i etterkant slik at de kan bruke den etter ønske i løpet av de 2 månedene den gjelder.

Som erstatning for endags – SMS lisens, er det nå mulighet for klubber som ønsker å gjennomføre rekrutteringsdager å kontakte NMF for avtale om eget kodeord, gjeldende kun for enkeltarrangementer.