Hilde Slåttedalen overtar som seksjonsstyreleder for båtsport

Hilde Slåttedalen er nestleder i seksjonsstyret og overtar i dag ledervervet fram til årsmøtet i november, etter at Ivar Schjetlein nylig har søkt fritak. Hilde har lang ledererfaring fra både det offentlige og privat næringsliv, og har arbeidet for båtsporten i mange år gjennom seksjonsstyrearbeid i Norges Motorsportforbund og klubbarbeid i Grenland Racerbåtklubb. Ivar søker fritak etter siste års styreperiode med krevende saker knyttet til arbeidsmiljø og varslinger, og hvor han uttrykker uenighet til deler av forbundsstyrets arbeid og medlemmer.