Her kan du se dagens Åpen Time

Her kan du se dagens utgave av Åpen Time som startet klokken 09:00 – og som nå er ferdig.

På dagsorden sto blant annet følgende saker:

  • Saker fra Forbundsstyremøte 11. mai
  • Nytt anleggsregister
  • Orientering NM-veka sommer 2022
  • Søknadsprosess nasjonale konkurranser 2023
  • Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøter 2022

Vedlagt ligger link til dagens åpen time: https://youtu.be/9bV82XldwAo