Her kan du se Åpen Time

Her kan du få med deg Åpen Time!

I ettermiddag ble Åpen Time arranget – i regi av NMF.

Gikk du glipp av den, kan du se den her: https://youtu.be/hcyEHd_T6z0

Dette var temaene som sto på dagsorden i dag.

  • Generell informasjon, herunder korona og saker fra siste forbundsstyremøte
  • Tilbud på forsikringsdekning på linje med FIMs krav
  • Dato og sted for gjennomføring av Forbundstinget 2021, samt plan for andre møteplasser 2021
  • Saker til Idrettstinget
  • Idrett og alkohol
  • Klubbutvikling
  • Kurs og utdanning 2021
  • Inkludering og rekruttering av ungdom
  • Status IKT
  • Eventuelt