Her kan du lære mer om momskompensasjon innen idretten

Merverdi og momskompensasjon er noe som kan fremstå komplisert. Samtidig er det viktig for motorsportklubbene å ha et bevisst forhold til det.

Formålet med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det skriver NIF på sine nettsider.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Her kan du se hva Norges Idrettsforbund skriver om temaet:

Momskompensasjon (idrettsforbundet.no)