Her kan DU følge torsdagens Åpen Time med NMF

Klart for ny Åpen Time på videolink!

Kommende torsdag er det Åpen Time med NMF. Her finner du link til deltakelse via Microsoft Teams.

Video-møtet starter klokken 18:00 og varer til 19:30 kommende torsdag kveld. Blant deltakerne er generalsekretær Tony Isaksen og NMF-president Emilie Westbye.

-NMF gjennomfører nok en gang Åpen Time for samtlige klubber/organisasjonsledd førstkommende torsdag klokken 18:00 på Teams. Vi vil gi en kort status på hva som skjer i forbundet og som er av interesse for samtlige medlemmer, sier Tony Isaksen.

Og her er noen av temaene som står på sakslisten.

-Saker som vil bli omtalt er blant annet avvikling av årets MSK/årsmøter, strategi for NMF, kurs høsten 2020, evaluering av lisensordningen med mer. Jeg håper at flest mulig har anledning til å delta, forteller generalsekretæren.

HER ER LINKEN SOM SKAL BENYTTES PÅ VIDEOMØTET:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU5ZWJkMWYtZDNjYi00YmRjLWEwMmUtZDNiNjYzYmY2NjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Foto: NMF