Her kan du få med deg Åpen Time fra forrige uke

Sist torsdag 3. mars klokken 09:00 var det Åpen Time på Teams i regi av Norges Motorsportforbund. Dersom du ikke fikk med deg møtet, så har du muligheter til å få med deg det som ble sagt her.

På dagsorden var blant annet.

Velkommen

  • Saker fra forbundsstyremøtet
  • Bane og Anleggsregister, status Statens Vegvesen
  • Utstyrsordning
  • Medisinsk utvalg
  • Eventuelt

Vedlagt ligger link til åpen time:

https://youtu.be/lLnHmUpTvnw