Her er link og agenda til fredagens Åpen Time

Kommende fredag 8. april klokken 09:00 arrangerer NMF nok en Åpen Time via Teams.

Agendaen på fredag er som følgende:

  • Saker fra forbundsstyret 7. april
  • Vårpuss for klubbene
  • Spillemidler til utstyr, paraidrett
  • Søknadsprosess Norgesmesterskap 2023
  • Flyktningsituasjonen, muligheter for klubber

 

Link til åpen time:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljOTgwNzYtNjQxZC00NGQ2LWI3NTUtNDFjYWU2ZjE4YzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22dfd9b7b3-010d-45b4-b1c8-b19e9f56f4f4%22%7d

Foto: NMF