Her er idrettens forventninger til trinn tre i gjenåpningen

Norges idrettsforbund har sendt et brev til Kulturdepartementet med konkrete innspill til hva idretten forventer i trinn 3 av gjenåpningen. Det skriver NIF på sitt eget nettsted.

Norsk idrett har mistet nesten 10% av medlemskapene i 2020, hvor pandemien er hovedårsaken.

Dette er alvorlig og det er viktig å gjenåpne idretten så raskt som mulig, og mobilisere for at medlemmer og frivillige skal komme tilbake til idretten, skriver NIF. Idretten ber følgende innspill bli hensynstatt i trinn 3 av gjenåpningen:

  • Voksne i utendørs og innendørs kontaktidretter (og ikke-kontaktidretter) gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Det må åpnes opp for nasjonale idrettsarrangementer for voksne breddeidrettsutøvere.
  • Unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser i covid-19-forskriften § 6f må utvides til å omfatte norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som vender tilbake til Norge etter konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet i henhold til oversikt fra NIF, sist oversendt 7. mai d.å.

Les hele brevet i sin helhet her. 

Les også: https://nmfsport.no/nyheter/her-er-nmfs-koronastatus/

Les også: https://nmfsport.no/alle-corona-artikler/