-Helsemyndighetenes vedtak og råd må etterleves!

Apropos etterlevelse av vedtak i forbindelse med korona-viruset!

Norges Idrettsforbund har sendt ut følgende skriv – i forhold til fortolkninger av Helsedirektoratets vedtak.

Norges Idrettsforbund skriver derfor følgende i en mail til sine særforbund med flere – og som er av interesse for klubber og medlemmer av NMF.

“Norges idrettsforbund har fått flere spørsmål om Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stenging av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre og svømmehaller. Vedtaket omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF”.

“Vedtaket er hjemlet i smittevernloven, og brudd på smittevernloven kan straffeforfølges. Riksadvokaten har signalisert at eventuelle brudd på smittevernloven, og andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset, vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Dette understreker alvoret i vedtaket og i situasjonen”.

“NIF oppfordrer alle organisasjonsledd til å etterleve helsemyndighetenes vedtak og råd for å hindre smittespredning. Det er derfor viktig at organisasjonsledd, ansatte, tillitsvalgte og øvrige medlemmer både er kjent med vedtaket som fattet av Helsedirektoratet, og bidrar til å sikre etterlevelse av dette”.

“For de som trener egenorganisert, er det viktig å følge de råd og anbefalinger som gis av nasjonale og lokale helsemyndigheter”.

Dette skriver NIF i en mail til NMF med flere.