Håper på større aktivitet kommende snowcross-sesong

Forsiktig optimist før ny sesong!

Grenleder Geirmund Lie (bildet) håper på langt større aktivitet med konkurranser både i Norge og internasjonalt den kommende vinteren. Men koronasituasjonen skaper mye usikkerhet.

-Seksjonsstyret snøscooter har hatt en arbeidsgruppe som har revidert spesialreglementet for alle snøscootergrener foran årets sesong. De har gjort en kjempejobb. Landslaget er godt i gang og har hatt samling i Alta på sensommeren, sier grenleder Geirmund Lie.

Men det er mye usikkerhet før vinteren starter.

Grenleder Geirmund Lie. Foto: privat.

-Mye er nok usikkert på grunn av covid-19 og hvordan det vil prege kommende sesong, men vi har tett og god dialog med det svenske og det finske forbundet. Vi håper det blir mulig å konkurrere de tre landene imellom kommende sesong, sier Lie.

Men mye er fortsatt uavklart i forhold til kommende sesong.

-Hvordan det blir med antall utøvere både i Norge og hvem som skal kjøre i USA er nok ikke godt å si så mye om ennå. Når det gjelder arrangementer i 2021 er det klarlagt at snowcross skal være representert under NM-Veka i Stjørdal, og at det skal arrangeres ordinært NM og Nordisk mesterskap i henholdsvis Verdal og Tydal samme uke som NM Veka, sier grenlederen.

Sist sesong ble nesten ødelagt av covid-19.

-Covid-19 gjorde det slik at sesongen 2020 nærmest ble avlyst når det gjelder snowcross i Norge, og svært få løp ble gjennomført. Det ble kjørt en del løp i Sverige og Finland som norske utøvere deltok i, med betydelige restriksjoner. Vi håper at covid-19 situasjonen blir bedre for 2021-sesongen, slik at flere nasjonale løp og mesterskapene kan avholdes på tilnærmet vanlig måte, sier Lie.

Geirmund Lie håper også på at rekrutteringen blomstrer, over hele landet.

-Jeg håper ellers for kommende sesong at bakkeløpene fortsetter den gode trenden med god rekruttering, og at snowcross også vil få økt oppslutning. Og at hele landet fortsetter den fine trenden vi så i Nord-Norge med mange unge nye utøvere forrige sesong, avslutter Geirmund Lie.