Grønt lys fra Regjeringen

Bedre og bedre for idretten!

Regjeringen ga i dag grønt lys for å gjenoppta ordinær trening og konkurranser for toppidretten, også for kontaktidretter hvor én meters avstand ikke kan overholdes, så snart retningslinjene for toppidretten er avklart. Det skriver NIF.

– Dette er nok en viktig milepæl for norsk idrett. Våre fremste utøvere har idrett som yrke og bidrar gjennom sine prestasjoner til stolte øyeblikk for hele nasjonen. De har i praksis vært ilagt et yrkesforbud i tre måneder. Det har naturligvis store sportslige og økonomiske konsekvenser. Derfor er det utrolig viktig at våre toppidrettsutøvere nå kommer ordentlig i gang igjen, både med trening og konkurranser, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til;

– Norges idrettsforbund har allerede vært i dialog med Kulturdepartementet i dag som bekrefter at departementet har fått all nødvendig informasjon fra NIF for gjenåpning av toppidretten. Vi ser frem til å motta et forslag til retningslinjer slik at utøverne kan komme i gang så fort som mulig, sier Kjøll til NIFs nettsider www.idrettsforbundet.no

Leder for utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, er lettet over dagens gladnyhet fra regjeringens pressekonferanse.

– Dette var virkelig etterlengtet. Beslutningen er naturligvis først og fremst viktig for utøverne, men også for industrien rundt toppidretten og alle de som er glad i norsk idrett og gode idrettsprestasjoner. Våre utøvere er ilagt et yrkesforbud uten at de har mottatt noen form for støtte. Derfor er det særdeles viktig at utøverne nå kan starte opp igjen sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NIFs sider.

NIFs anbefalinger til smittevernstiltak for toppidretten
Norges idrettsforbund har gitt anbefalinger til Kulturdepartementet og helsemyndighetene til hvordan toppidretten kan gjenåpnes. I brevet fremsendt 25. mai ba Norges idrettsforbund om at toppidrettsutøvere kunne igangsette normal trening med fysisk kontakt så lenge smittevernstiltakene overholdes.

Håper på konkurranser innen kort tid
Norges idrettsforbund håper konkurranser kan gjennomføres i hele Norge så raskt som mulig.

– Toppidrettsutøvere har høy kompetanse på smittevern, og kan etterleve smittevernstiltakene på en god og forsvarlig måte. I Danmark har man åpnet opp for toppidretten, og den positive smitteutviklingen i Norge gjør at dette nå oppleves som trygt også her til lands, sier Kjøll som gleder seg på vegne av norsk toppidrett og alle utøverne.