Godt møte mellom NMCU og NMF

Norges Motorcykkel Union og Norges Motorsportforbund jobber med å finne samarbeidsform.

Godt møte mellom Norsk Motorcykkel Union og Norges Motorsportforbud i dag!

I dag hadde Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og Norges Motorsportforbund (NMF) møte for å styrke samarbeidet mellom organisasjonene og for å få synergier. Det var daglig leder Bjørn Magnussen i NMCU og president Emilie F. Westbye i NMF som møttes.

-Vi møtes nå kvartalsvis, og styrker samarbeidet på mange måter. Dette er svært spennende og viktig for motorsporten vi alle er så glad i, sier president Emilie F. Westbye i NMF.

Noen av de viktige temaene på agendaen var plan for å lage gruskurs sammen, samarbeid nasjonalt og internasjonalt om felles interesser og markedsføring av felles saker.

NMCU er en landsdekkende interesseorganisasjon for gatemotorsyklister i Norge. Mer informasjon om NMCU finner du på deres nettside.