-Godt å vite at Hans Olav nå er utenfor livsfare

-Det er godt å vite at Hans Olav nå er utenfor livsfare.

Det sier grenleder Lin Amundsen i dragbike etter at Hans Olav Olstad (bildet) ble hardt skadd under helgens dragracing-konkurranser på Gardermoen.

-Våre tanker går først og fremst til Hans Olav og hans familie. Det blir en lang vei å gå. Hele dragracemiljøet er innstilt på å gjøre den veien lettere både for Hans Olav og hans nærmeste. Dragracefamilien står sammen med dere, sier grenlederen.

-Jeg vil takke alle som bistod under ulykken, berømme alle som fulgte rutinene under ulykken og for respekten som ble vist i etterkant av ulykken. Alle var helt fantastiske. Pass på hverandre og send gode tanker til Hans Olav og hans nærmeste, sier Amundsen.

-NDRG tilbyr en samling på banen søndag klokken 13:00. Vi oppfordrer alle som føler behov for det, til å møte der, fortsetter Lin Amundsen.

 

Foto: privat. Grenleder har hentet inn samtykke for bruk av bilde samt budskap.

Ulykke på dragracebanen på Gardermoen