Gjennomgang av NKR av forbundsadvokat, Geir Lilletvedt

Grunnet de tekniske problemene har vi laget en alternativ gjennomgang av NKR. Under vil du høre forbundsadvokat, Geir Lilletvedt forklare inngående hvilke endringer som har blitt gjort i NKR.