Generalsekretæren tror 2022 blir mulighetenes år for motorsporten

Vi går snart inn i mulighetenes år – 2022.

Tusen takk til dere alle for en meget solid innsats og et herlig pågangsmot i 2021. Det har vært et krevende år, og dessverre ble ikke 2021 helt slik vi hadde ønsket.

Likevel vil jeg berømme alle innen motorsporten for å brette opp ermene og gjøre det beste ut av situasjonen. Det gror godt innen motorsporten, til dels svært godt. Medlemsutviklingen er samlet sett mye bedre enn resten av norsk idrett. Det gjøres en fremragende jobb i veldig mange klubber, og mange har nå sett nytteverdien i å tilegne seg ny kunnskap og nye måter å forvalte sine medlemmer på. Dette gir resultater.

Samtidig med at det gror godt i klubbene våre, så hevder vi oss også veldig godt internasjonalt med topp resultater i samtlige seksjoner.

Toppidretten er gjerne et resultat av godt arbeid i klubbene kombinert med et strukturert arbeid innen toppidretten. Resultatene for 2021 er unike, og disse utøverne får kanskje ikke den oppmerksomheten de fortjener i media. Men det er dessverre slik at media skriver gjerne ikke bare om resultater, men mer om profiler. Heldigvis er vi nå i ferd med å få flere potensielle profiler som er interessante for media.

Og siden mediene har mer å gå på, så benytter jeg derfor anledningen til å hylle alle utøverne som representerer Norge og motorsporten på en fremragende måte.  Det gror svært godt innen toppidretten og vi har forhåpentligvis mange spennende år framfor oss.

Jeg vil også rette en stor takk til alle dere frivillige som sørger for at hjulene går rundt hver eneste dag. Uten dere hadde ikke motorsporten vært det samme. Tusen takk.

2022 blir et spennende og arbeidsomt år. Langtidsplanen (NMF VIL) gir en tydelig retning på hvor motorsporten skal bevege seg de nærmeste årene. Hele forbundet er allerede godt i gang med å jobbe med målene som er satt, og det blir veldig spennende å se effektene av dette arbeidet.

Sammen skal vi gå inn i 2022 med et hevet hode – samt være stolte av det arbeidet som er lagt ned i år. Vi har posisjonert oss meget godt, og 2022 er på mange måter et mulighetenes år.

Jeg ønsker dere alle en fredfull julefeiring og et spennende 2022.

Tony Isaksen

Generalsekretær, NMF

Foto: NMF