Generalsekretæren takker for sterk vilje og stor kreativitet

Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) ser tilbake på det gamle – og har tanker rundt 2021. Her er hans nyttårsbrev til NMF-medlemmene.

2020 går mot slutten, og det har vært et kontrastfylt og innholdsrikt år for Norges Motorsportforbund.

Ingen av oss hadde sett for seg et år uten fysisk kontakt og store restriksjoner for utøvelse av den idretten vi alle er så glade i. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver og en av dere for stor kreativitet og sterk stå-på-vilje i et krevende år. Det har vært svært krevende for et forbund i stor omstilling/modernisering kombinert med coronasituasjonen.

Dette har blant annet medført en kostnadstilpasning i administrasjonen med påfølgende nedbemanning. Administrasjonen har likevel levert langt over forventning, og motorsporten har etablert en plattform og et grunnlag for en organisasjon som har alle muligheter. Jeg opplever samtidig at det har vært til dels stor motorsportaktivitet i hele Norges land til tross for mange restriksjoner. Mye mer aktivitet enn de fleste andre særforbund har evnet å gjennomføre. Det er fordi dere har vært kreative og krummet nakken og sett muligheter i stedet for begrensninger. All ære!

Vaksine er på vei, og noe har kommet, og forhåpentligvis vil vi etter hvert gå mot en normalisering. Dog vil nok restriksjoner og hensyn også prege deler av neste år.

2021 blir et viktig og spennende år for Norges Motorsportforbund. Vi har i løpet av 2020 gjennomført en stor og omfattende omstilling-/moderniseringsprosess som nå er i ferd med å bære frukter. Kompetansen er tilpasset forbundets utfordringer og vi ruller nå ut en rekke verktøy som vil gjøre det enklere for klubbene å forvalte egne medlemmer. Denne implementeringen vil vare gjennom hele 2021.

Vi skal i 2021 gjennomføre et forbundsting hvor planene for de neste årene til motorsporten skal besluttes. Det har i år blitt lagt et solid grunnlag for å beskrive forbundets største utfordringer, med mulighet til innspill fra hele organisasjonen, i et nytt strategidokument. Strategien, NMF VIL, beskriver de viktigste strategiske satsningsområdene til NMF med dertil klare målsettinger. Modellen er tilsvarende det som NIF har innført i 2019. Dokumentet er en veldig forenkling av tidligere langtidsplaner i den hensikt å prioritere ressursene på det som er viktigst for oss. Den operative delen hvor målene er brutt ned i konkrete mål, NMF Skal, kommer ut på høring i medio januar.

Jeg håper og tror at aktiviteten vår vil heve seg i 2021. Toppidretten er godt i gang med å strukturere opp sine målsettinger/planer. Toppidrettsgruppa holder i prosessene med stødige hender. Vi ser allerede fruktene av et tettere samarbeid på tvers av grener og nivåer, noe jeg er helt sikker på vil bære frukter på sikt. Flere utøvere har levert topp internasjonale resultater i 2020 og jeg forventer at vi vil få ende flere resultater å glede oss over neste år. NM-Vekene (vinter/sommer) planlegges som normalt med deltakelse fra flere grener i NMF. Motorsporten har fått en stor og velfortjent plass, noe vi vil utnytte.

Jeg regner også med at antall arrangementer/konkurranser, og med dem aktiviteten, vil øke neste år. Jeg merker meg en stor vilje til å samarbeide og dele kunnskap på tvers av klubber/miljøer. Flere med mer kunnskap blir et satsningsområde i 2021. Glede og raushet er viktig for kontinuerlig utvikling og et fruktbart samarbeid. Hvis motorsporten skal få en enda større plass i det norske folk er det essensielt at vi snakker frem hverandre og alle de utrolige fine opplevelsene motorsporten gir. Tydelige og positive stemmer som snakker opp motorsporten blir viktig i 2021.

Idretten, og ikke minst Motorsporten, blir utfordret av samfunnet rundt oss. Nye krav og retningslinjer pålegges oss fortløpende. Vi må innse at bærekraftige aktiviteter vil prege motorsporten fremover. Dette betyr i klartekst at motorsporten må legge til rette for overgangen til også mer miljøvennlig teknologi. Her kan og bør NMF ta en lederrolle og utnytte dette til motorsportens beste. Motorsportens medlemmer har alltid vært nysgjerrige – og vi vet at utvikling krever evnen til å omfavne nytenking.

Jeg vil gjerne takke alle dere som er frivillige og som legger til rette for alle typer aktiviteter hver eneste dag. Dette gjelder både dere som er støtteapparatet til våre utøvere i verdenstoppen, og dere som er bidrar rundt lille Even/Siri på 10 år.  Dere gjør en uvurderlig jobb for fellesskapet som det ikke er mulig å verdsette nok. Tusen takk for at dere bretter opp ermene også i krevende tider. Vi leverer, og vi skal levere førsteklasses aktiviteter til motorsportutøvere på alle nivåer.

Sommeren 2020 hadde Mesterens Mester nok en gang en motorsport-utøver representert. Jeg gleder meg til å se Genette Våge i Mesterens Mester på NRK i starten av januar – og hvor langt hun kommer i konkurransen.

Til slutt vil jeg gjerne ønske dere samtlige et utrolig spennende nytt motorsport-år.

Ta vare på hverandre!