Generalsekretær Tony Isaksen: -Vi har en vei å gå

Fornøyd med at viktig sak settes på dagsorden!

Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) sier at NMF har en vei å gå i forhold til det å få et større kulturelt og etnisk mangfold – samt å få våre nye landsmenn mer aktiv inn i Norges Motorsportforbund.

-Dette gjelder både på utøversiden samt inn i styrer og stell både i klubber og sentralt, sier Tony Isaksen.

Den siste tiden har rasisme og idrettens erfaringer i forhold til rasisme stått på dagsorden. Også det med manglende kulturelt og etnisk mangfold i idrettens styrer er blitt omtalt i diverse medier.

-Idretten har nok ikke vært flinke nok – og det er fint at debatten har kommet for fullt. Både vi i motorsporten og idretten generelt bør bli flinkere til å ta dette på alvor. Jeg sier ikke at vi ikke er dyktige på dette. Jeg sier at vi bør bli enda dyktigere og mer bevisste på problemstillingen, sier generalsekretær Tony Isaksen.

-Av og til trenger vi å bli påminnet viktige saker. Jeg ønsker at vi skal sette i gang prosjekter for å bli enda mer inkluderende. Dette vil vi komme tilbake til etter sommeren, sier Tony Isaksen.

Sist torsdag inviterte kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja Norges Idrettsforbund, flere særforbund, utøvere samt Antirasistisk Senter til et møte rundt temaet rasisme i idretten. Det resulterte i mange medieartikler om problemet – hvor idrettstopper snakket ut om rasistiske opplevelser innen idretten.

-Det er selvsagt nulltoleranse for all form for rasisme i Norges Motorsportforbund. Enhver form for rasistiske holdninger og atferd vil det bli slått hardt ned på, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Foto: NMF