Fritakssøknad fra Grenleder enduro innvilget

Rita Jonasen har søkt og fått innvilget fritak fra sitt verv som Grenleder enduro. Rita begrunner sin søknad i flere forhold, deriblant økt arbeidspress på jobben, og ikke kapasitet til å levere det hun opplever at miljøet forventer, samt hva hun forventer av seg selv.

Pr nå står grenen uten ledelse, og valgkomiteen er involvert i prosessen videre for å finne en erstatter. Inntil videre henstilles det til at henvendelser som normalt ville gått til Rita rettes til seksjonsstyreleder Emilie Westbye på mail emilie@nvk.as.

NMF vil takke Rita for jobben hun har lagt ned i arbeidsgruppen, seksjonen, og miljøet forøvrig, og ønsker henne lykke til videre.

På vegne av seksjon MC, Styreleder Emilie F Westbye»