Frist for innsendelse av reiseregninger for 2019 er 10. desember

Alle reiseregninger for 2019, samt evt bilag må være send inn til adminstrasjonen innen 10. desember