Frist for å søke moms-kompensasjon er satt til 15. august

Det haster med moms-søknad!

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.

Informasjon om ordningen er lagt ut på idrettsforbundets nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen, skriver NIF i en mail.

Alle organisasjonsledd, inkludert særforbund og idrettskretser, skal søke om momskompensasjon i SportsAdmin, ifølge NIF.

Særforbund/idrettskretser som hadde brutto driftskostnader på under 5 millioner kroner i 2019 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport, mens alle som hadde brutto driftskostnader 2019 på over 5 millioner kroner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Malen finnes også som link inne i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2020.
Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no