Fremtidens test og motorsportanlegg

Telemark Ring er fremtidens test og motorsportanlegg. Planen er at det skal være ferdig i 2021.

Foreløpig er banen i prosjekteringsfasen, men så langt har både fylker og kommuner både støttet stilt seg positive til prosjektet. I tillegg til at banen skal kunne brukes som et testsenter for fremtidens autonome kjøretøy så vil dette være en fullverdig motorsportbane på 3 kilometer som vil være spektakulær både for bil og MC! Vi følger prosjektet og gleder oss til at banen skal være ferdig høsten 2021!

Norges Motorsportforbund med generalsekretær og presiden var i starten av september på møte hvor de hadde et fint og produktivt møte.

Telemark Ring kan følges på Facebook.