Foredrag om seksuell trakassering og overgrep

På kvinnedagen, onsdag 8.mars, fikk MC-seksjonen besøk av NIF for å snakke om seksuell trakassering i idretten.

Seksjonsstyreleder, Hannah Arnegard skriver:

Idrett skal være en trygg arena for barn, unge og voksne. Dessverre er det slik at seksuell trakassering og overgrep skjer i idretten, akkurat som i samfunnet ellers. 

Vi må anerkjenne at dette også skjer i motorsport, vi må snakke om tematikken for å fjerne tabu, og vi må sørge for å senke terskelen for å si ifra hvis man opplever noe som ikke er greit. Det eksisterer i dag et etablert varslingssystem der man kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte, og det jobber også dyktige personer i NIF man kan rådføre seg med. I tiden fremover må vi bli flinkere til å informere om denne plattformen til både utøvere og klubber slik at flest mulig vet om det, og vi må ikke være redde for å prate om det. På denne måten øker vi bevissthet ute i miljøene, og styrker samtidig sjansene for at kritikkverdige forhold varsles om og videre håndteres på en ordentlig måte.

Personlig er dette en hjertesak, og som leder av den største seksjonen i Norges Motorsportforbund mener jeg at vi har et særlig ansvar for å ta tak i dette. Kun ved å snakke om det, opplyse, informere og forebygge kan vi ivareta idretten som en trygg arena for alle og forhindre frafall – og videre sørge for at idrettsgleden varer livet ut.

 

Slik melder du ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Rutiner for varsling i Norges Motorsportforbund.