Forbundstinget utsettes til høsten 2021

Tinget utsettes!

Forbundsstyret har besluttet  å utsette forbundstinget til høsten 2021.

Dette begrunnes i den unntakstilstand landet befinner seg i samt de tilbakemeldinger som er kommet med hensyn til når en kan forvente å kunne samles fysisk uten store begrensninger.

Styret har bedt generalsekretæren i NMF om å komme tilbake til styret med forslag til løsning på gjennomføring i forhold til dato og sted. Det skal i stedet vurderes å avholde et digitalt ledermøte i tidsrommet det var planlagt forbundsting i april.

-Vi har fått en rekke tilbakemeldinger etter Motorsportkonferansen i november om at fysiske møter er å foretrekke så langt det er mulig å legge til rette for det, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.

-I den koronasituasjonen vi nå er inne i gir Norges Idrettsforbund styret i respektive særforbund anledning til å kunne utsette ting der de mener det er hensiktsmessig, sier Isaksen.

Det jobbes nå med å finne passende datoer for tinget til høsten.

-Norges Motorsportforbund jobber nå med å finne en god dato til høsten, samt forslag til innhold på et digitalt møte i april. Vi ser alle fram til at vi igjen kan møtes fysisk i motorsportfamilien, forteller generalsekretæren.