Flere lag fra motorsporten har søkt om momskompensasjon

Mange har søkt om kompensasjon!

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har mottatt 563 søknader om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg i 2021, det tilsvarer 28 flere søknader enn i fjor. Også motorsporten er godt representert på søknadslisten.

Søknadsbeløpet er på 313,4 millioner kroner, hvor hvert anlegg gjennomsnittlig søker om 557 000 kroner, skriver NIF. Under finner du en oversikt over hvem som har søkt.

Se hvem som har søkt og søknadsbeløp her.

Stortinget har så langt bevilget 299 millioner kroner til dette, noe som betyr at søknadssummen er ca. 15 millioner kroner høyere enn bevilget beløp. Lotteri- og Stiftelsestilsynet skal nå i gang med behandlingen av søknadene og erfaringsmessig reduseres søknadssummen noe, men det vil trolig være nødvendig med en tilleggsbevilgning for at alle skal få kompensert momsen fullt ut. Med unntak av i 2012 har alle søkere i praksis fått tilbakebetalt momsen, skriver NIF.