FIM lanserer ny homologiserings prosedyre for hjelmer

Homologiseringsprosedyren gjelder i første omgang for Roadracing og gjelder fra 2019.