Felles strategiplan ute til høring

Jobber for fullt med ny strategiplan!

I januar 2020 etablerte forbundsstyret i NMF et prosjekt for utvikling av ny strategi for Norges Motorsportforbund for perioden 2021-2025.

-En bredt sammensatt strategigruppe ble nedsatt. Målet med arbeidet er å skape en felles strategiplan som kan samle forbundets virksomhet mot felles mål for perioden, sier NMFs generalsekretær Tony Isaksen (bildet), som jobber mye med prosjektet for tiden.

Nå håper generalsekretæren på mye respons rundt temaet.

-Strategiplanen skal erstatte Idrettspolitisk dokument, IPD. Det er nå sendt ut en høring til samtlige klubber og organisasjonsledd med svarfrist 15. september, sier Tony Isaksen.

Isaksen vil ha tilbakemeldinger på hvordan motorsportfolket ser for seg strategien i årene fremover.

-Ber alle om å engasjere seg i strategien og komme med innspill gjennom klubb/organisasjonsledd, oppfordrer Tony Isaksen.

Se lenke for informasjon om høringen, inkludert høringsdokument: https://nmfsport.no/nmf-vil/